Õppekava

Täiendkoolituse asutuse nimetus IluMari Stuudio, Nekiam OÜ

 1. Õppekava nimetus:  Klassikaliste ripsmepikenduste baaskursus
 2. Õppekavarühm: juuksuritöö ja iluteenindus
 3. Õppiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõik oskused nii teoorias kui praktikas ning oskab kursuse lõppedes: 
 • viia läbi kliendi konsultatsiooni
 • Tunneb tööohutust
 • Oskab paigaldada ja hooldada ripsmepikendusi
 • Oskab klienti nõustada ning juhendada järelhoolduse ja hügieeni osas
 • On tutvunud endale töökoha loomiseks vajalike toimingutega
 1. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: kursus sobib täiesti algajale, kes suundub ilumaailma aga ka õppijale kes vajab rohkem enesekindlust ning infot. Alustamise tingimused on vanus vähemalt18 aastat. 
 2. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

Koolituse kogumaht on 27 akadeemilist tundi, millest 8 tundi on auditoorne ja 19 tundi  praktiline millele lisandub iseseisev praktiline töö 15 tundi.

 1. Õppe sisu: 
 • iluteenindaja ameti ülevaade
 • hügieen, tööohutus ja nõuded
 • Anatoomia
 • Endale töökoha loomine
 • Ripsmete paigaldus
 • Ripsmete hooldus
 1. Õppekeskkonna kirjeldus: koolitus toimub kaasaegses õppesalongis aadressil Tondi 8a
 2. Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimisel on ette nähtud õppematerjalid: koolitusel osaleja saab koolituselt kaasa köidetud trükimaterjali mis sisaldab kogu koolitusel kajastatud infot ning pildimaterjali. Soovi korral on võimalik juurde soetada ka stardikomplekt mis sisaldab alustavale iluteenindajale vajalikke töövahendeid. Õppimise ajal kasutatakse koolituskeskuse töövahendeid. 
 3. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kursuse edukal läbimisel (test) ja tulemuse kontrolli läbimisel (ripsmete paigaldus) väljastatakse tunnistus. Juhul, kui tulemus ei ole koolitajat rahuldav, tunnistust ei väljastata.
 4. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitust viib läbi ripsmetehnik kes on ise sel alal töötanud aastast 2016, läbinud koolitused nii Kristina Ilukoolis kui Ruthie Belle juures ning 2019 aastal võistelnud 13. Eesti lahtistel ripsmetehnikute meistrivõistlustel volüümi kategoorias ning saavutades 1. koha.